Privacyverklaring


Overeenkomstig de wet AVG zorgen wij ervoor dat uw privacy gewaarborgd is. Uw gegevens die u ons aanlevert worden alleen gebruikt om uw order te kunnen uitleveren.

Van uw ingevulde gegevens wordt aan de transporteur doorgegeven:
– uw naam / bedrijfsnaam
– adresgegevens
- telefoonnummer

Na de verwerking van uw order en verzending, worden uw gegevens niet verder gebruikt. Uw ordergegevens worden bewaard in onze database voor service-doeleinden. Deze database is beschermd en wordt alleen geraadpleegd indien u daarom vraagt, bijvoorbeeld in geval van navraag.
Alle data worden beschermd opgeslagen en zijn niet toegankelijk voor andere bedrijven. Onze software-leverancier en hostingbedrijf deelt géén van onze data met andere bedrijven.